Category: Buurtverhalen

Gesprek met mevrouw Le Noble

Opgetekend door Wijkraad Slachthuisbuurt, tijdens 100 jarig jubileum van het Slachthuis in 2007. Kees Stam uit de Nijlstraat dreef de dieren door de Slachthuisstraat samen met Van Slooten uit de Byzantiumstraat, hij sloeg de varkens heel hard met een stok om hun achterwerk. Mevrouw Le Noble werd daar altijd heel kwaad om.

Lees verder »

Gesprek met Mw. Joke Dijkzeul, Zomervaart.

Opgetekend door Wijkraad Slachthuisbuurt, tijdens 100 jarig jubileum van het Slachthuis in 2007. Boerderij is gebouwd in 1870. De schoonvader van Mw. Dijkzeul is er geboren.

Lees verder »

Gesprek met de heer Jan Dreijer

Opgetekend door Wijkraad Slachthuisbuurt, tijdens 100 jarig jubileum van het Slachthuis in 2007. Hij laat ons een boekje zien over het 25-jarig bestaan van de Haarlemse Grossiers Vereniging.

Lees verder »

Gesprek met de 85 jarige heer Fabel

Opgetekend door Wijkraad Slachthuisbuurt, tijdens 100 jarig jubileum van het Slachthuis in 2007.  De vader van dhr. Fabel heeft een slagerij gehad op de hoek van de Slachthuisstraat en de Karolingenstraat, waar later Jan Bakker en Piet Schouten hebben gezeten.

Lees verder »

Slachthuisbuurt, Amsterdamse Buurt.

Gedicht van een onbekende.

Daar in Oost, waar ik geboren ben

Met Spaarne en Gouw als natte grens

Lees verder »

Een zandrijder in de Merovingenstraat

Het was omstreeks het jaar 1958 toen Flip de Heij thuis kwam van zijn dagelijks werk, het bestond uit zand rijden. Flip was “eigen” rijder zoals ze dat noemde. Hij was in het bezit van een oude G.M.C vrachtwagen en daar vervoerde hij het zand mee.

Lees verder »