Facebook Albums

BUURTFOTO’ S
Noordelijk deel (Slachthuisstraat t/m Zomervaart)
Zuidelijk deel     (Slachthuisstraat t/m Schipholweg, inclusief Slachthuisstraat)
Oostelijk deel     (Richard Holkade t/m Prins Bernhardlaan)
Rondom Oost     (Hout, Antoniestraat, Spaarnekerk, Oude Amsterdamsebuurt)
========================================================
VERENIGINGEN
Kindervreugd    (Speeltuin in de Godfried van Bouillonstraat)
Oosterkwartier  (Speeltuin en Korfbalvereniging)
========================================================
SLACHTHUIS Foto’s
Slachthuis tot 1950
Slachthuis na 1950
Slachtlijn
Gebouwen
Medewerkers
Portretten
Het 100 jarig jubileum
========================================================
SLACHTHUISDOCUMENTEN
Tegenstander in 1899
Inventarisatielijst 1920
Notulen 1927-1955
Notulen rond 1970
Boekje 50 jarig bestaan
Diverse documenten
Knipsels directie
Bestemming
========================================================

BEDRIJVEN OP HET SLACHTHUIS
Wed. P. Kossen & Zn  tot 1950
Wed. P. Kossen & Zn  na 1950
Groenveld Vlees BV

========================================================

DIVERSEN
Wijkraad, Nieuwjaarsreceptie 2013
Diverse foto’s en berichten
Familie Kossen (woonden in de Byzantiumstraat )

========================================================

FILMS
Filmalbum 

Comments are closed