Gesprek met de heer Jan Dreijer

Opgetekend door Wijkraad Slachthuisbuurt, tijdens 100 jarig jubileum van het Slachthuis in 2007. Hij laat ons een boekje zien over het 25-jarig bestaan van de Haarlemse Grossiers Vereniging.

Ook zijn er nog foto’s van de eerste rituele slacht voor islamieten (offerfeesten), er worden schapen en geiten geslacht. Met Mw. Schmidt (burgemeester), jaartal niet bekend.  Meneer Dreijer heeft heel veel jaren op het Slachthuis gewerkt. Hij heeft een schaartje waarmee je je voorletters in de vacht van een gekocht dier knipte als je die gekocht had op de markt. De voorzittershamer is ook in zijn bezit. Groenveld, Piet, had twee dochters. Herman ging met paarden van hem op stap om die te laten dekken. Dhr. Dreijer werkte bij Hangjas, die slachtten zelf. Ze kochten ook zelf in, andere bedrijven lieten slachten door een slachtploeg.

Op donderdagmiddag werd er niet geslacht, dan gingen ze lekker naar de stad, biljarten bij Brinkmann, of naar de bioscoop. De slachtlijn is gebouwd in 1970. Daarvoor werd er wel geslacht, maar met takels, en een voor een naar binnen, geschoten met een schietmasker, opengesneden, uitgebloed boven de bloedbak, dan in de slachtburrie (een platte kar) en iedereen had een eigen plekje om te slachten. Hij zat vroeger alleen in het kleinvee, zoals schapen, lammeren, kalveren, en later zijn we ook runderen gaan doen. Röling en Bouwens werkten er ook.  Jopie de Vries werkte bij Den Hartog, er waren ook veel loonslagers. Er was altijd een wedstrijd wie het eerste met zijn dieren in het slachthuis was, want die kon het eerste aan de gang. Er was een paardenstal, runderstal, een kalverenhal (die was achterin) en een paardenhal, een varkenshal en een runderhal. Ook was er een darmenhal. Veel van de gebouwen zijn al weer gesloopt.

Waar nu de nieuwe panden staan, was vroeger een veemarkt, daarnaast waren hokken voor de trekhonden van de hondenkarren, aan de kant waar het vrijbankvlees was, dus tegen het Oosterpark aan. Bij de kleinveehal is de foto gemaakt van de broer van dhr. Dreijer die op een grote stier zit. Er is ook een overzicht van wat er geslacht is over het jaar 1939, van de firma Hangjas. (handgeschreven). Meneer Dreijer slachtte eens een schaap toen hij nog iets voelde bewegen, en hij redde 2 lammetjes uit de buik van de moeder. Een lammetje heeft hij helemaal grootgebracht, eerst in zijn tuin en later bij vrienden in de polder bij Hoofddorp. Toen het dier zich had opgehangen aan zijn touw, heeft hij hem geslacht, en zo was de cirkel weer rond. Er komen ook nog twee krantenknipsel tevoorschijn over o.a. een staking bij het Slachthuis, maar er is niet meer bekend wanneer het was, waarschijnlijk in 1967. Dhr. Dreijer heeft 4 generaties Hangjas meegemaakt, een broer ging in de verhuur van stoelen, tafels, glazen etc. Het blijkt dat het Slachthuis voor kinderen iets had wat een beetje griezelig was, en de jongens gingen dus op onderzoek, en de meeste meisjes bleven er ver van af.

De Bloedkuil, die achter de Richard Holkade lag, heeft dus niets met het Slachthuis te maken, er werd géén bloed ingegooid zoals ion de buurt werd verteld. Dhr. Dreijer verteld dat hij niet weet of er vee per spoor werd vervoerd en dan lopend vanaf de Westergracht naar het slachthuis gingen. Wel werd er per boot aangevoerd en meestal per vrachtwagen. Er waren veel koeien, stieren e.d., die braken los en kwamen op de kruising Prins Bernhardlaan hoek Schipholweg uit. Dan werden ze vaak doodgeschoten, omdat er gevaar was dat hij de snelweg op zou lopen. De naam Kees van Dijk valt, die heeft ook in het slachthuis gewerkt. Die woonde met zijn ouders in de Merovingenstraat. Joop Beenders werkte ook in het slachthuis, hij zat in de huiden. Er waren 2 huidenhandelaren, Wassenberg en de Amsterdamse Zuidenclub. Er reed een beenderwagen, en als die in onderhoud ging bij de garage en de jongens moesten de wagen doorsmeren (dat was een klus voor de jongste jongens), dan kwamen ze wit van de maden onder de wagen uit. Je rook het ook altijd als die wagen net door de straat was gereden. De vader van Mw. Dreijer was de eigenaar van Booms Woninginrichting in de Byzantiumstraat.

 

Reageer op dit bericht

Vul de anti spam som in: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.